Privacy Policy

Bescherming van gegevens

Bij Petiet is de bescherming van de gegevens van klanten uitermate belangrijk. Uiteraard zorgen wij er dan ook voor dat alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Uw privacy blijft op die manier altijd gewaarborgd. Hieronder vindt u meer informatie over ons privacy beleid.

General Data Protection Regulation (GDPR) en het gebruik van uw gegevens

Wij zijn een gegevensbeheerder (ook wel Data Controller genoemd) van uw gegevens. Wanneer u Petiet op een bepaalde manier persoonlijke gegevens verstrekt, worden deze gegevens uitsluitend gebruikt voor een specifieke reden:

  • Petiet moet de gebruiker contacteren wegens zakelijke doeleinden
  • De gebruiker heeft Petiet expliciet toestemming gegeven tot het gebruik van de verstrekte persoonlijke gegevens.
  • Petiet moet voldoen aan bepaalde wetgevingen.
  • Onderzoek en interne verbeteringen voor Petiet zelf.

Uw persoonlijke data zal nooit overgedragen worden aan bedrijven of personen buiten Petiet tenzij u hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Alle persoonlijke data bijgehouden door Petiet, wordt automatisch niet langer bijgehouden dan dit voor ons bedrijf nodig is.

Wanneer u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER of European Economic Area EEA), hebt u bepaalde rechten inzake gegevensbescherming. U kan ons op elk moment contacteren om te weten welke persoonlijke gegevens wij over u bezitten en om deze eventueel te laten verwijderen uit al onze systemen.

In bepaalde situaties hebt u de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

  • Het recht om de data die Petiet over u beschikt te bekijken, aan te passen of te verwijderen.
  • Het recht om uw gegevens te corrigeren.
  • Het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens.
  • Het recht tot het beperken van uw gegevens.
  • Het recht tot gegevensoverdracht.
  • Het recht om toestemming in te trekken.

Security

Petiet neemt de nodige maatregelen om, binnen het mogelijke, uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wanneer u persoonlijke gegevens met ons deelt via onze website, bieden wij zowel online als offline een zo goed mogelijke bescherming.

Om u als gebruiker van onze website online te beschermen, maakt Petiet gebruik van veilige coderingstechnieken. Overal waar er dus persoonlijke informatie van u wordt verzamelt, wordt deze informatie geëncrypteerd via SSL en op een veilige manier naar ons verzonden. Dit kan u bevestigen door in de adresbalk van uw browser te zoeken naar de “https” aan het begin van de link naar de webpagina. Via SSL zijn uw gegevens enkel zichtbaar voor onze eigen servers. Een SSL digitaal certificaat is een elektronisch dossier dat unieke computers en servers identificeert. Deze certificaten staan de browser toe om eerst de server te authentiseren alvorens er een beveiligde SSL-verbinding tot stand kan worden gebracht. Wanneer uw browser de gegevens wilt verzenden naar onze server wordt deze eerst netjes versleutelt met behulp van 128 bits encryptie. Op die manier kan er niemand van buitenaf de gegevens raadplegen.

Tegelijkertijd beschermen wij uw data ook offline. Enkel personeelsleden of consultants die de informatie echt nodig hebben zullen deze onder strikte voorwaarden in handen krijgen. Zij zullen deze informatie met zorg behandelen om onze services zo goed mogelijk te verbeteren. De computers en servers waar alle persoonlijke informatie op bewaard worden, staan in een secure omgeving en worden ten allen tijden gemonitord, indien mogelijk.

Logbestanden en Google Analytics

Petiet volgt, zoals vele andere bedrijven, een standaard procedure voor het gebruik van log files en analytics. Dit betekent dat dat er bepaalde gegevens van de bezoekers van de Petiet website anoniem worden bijgehouden.

De servers worden wegens veiligheidsmaatregelen constant gemonitord door verschillende softwarepakketten. Deze softwarepakketten houden verschillende gegevens bij in log files. Ook maakt de Petiet website gebruik van Google Analytics.

De gegevens die zowel de monitoringspakketten als Google Analytics bijhouden zijn onder andere het IP-adres van de gebruiker, browsertype, de Internet Service Provider (ISP), datum en tijd van gebruik van de website, bezochte pagina’s, type toestel dat gebruikt is voor het bezoeken van de website en het aantal clicks binnen de website. Deze gegevens worden volledig anoniem bewaard.

Wij maken gebruik van Google Analytics om statistische analyses te maken over het aantal bezoekers op de website en zo bepaalde trends binnen de website te achterhalen. Op die manier kunnen wij onze website constant blijven verbeteren en de gebruikservaring van onze website optimaliseren.

Cookies

Zoals de meeste websites, maakt ook de Petiet website gebruik van cookies. Dit zijn kleine stukjes tekst die tijdelijk op de gebruiker zijn systeem worden bewaard. Op die manier worden de voorkeuren van de gebruiker in verband met het gebruik van onze website bijgehouden. Deze informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor het verbeteren van de ervaring van de gebruiker.

Deze cookies zijn volledig veilig in gebruik en niet persoonlijk identificeerbaar. Cookies worden na verloop van tijd automatisch verwijderd en kunnen, indien gewenst, ook volledig uitgezet worden via de browser. Dit gaat dan uiteraard ten kostte van de geoptimaliseerde gebruikerservaring.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites en social media. Let op dat wij niet instaan voor de inhoud en toegepaste privacy beleid binnen deze gelinkte websites. Wij moedigen gebruikers aan om zeker ook eens de voorwaarden en het privacy beleid te lezen van deze instanties  wanneer ze onze website verlaten.

Geldigheid Privacy Policy

Deze privacy policy geldt enkel voor de online activiteiten op de website van Petiet. De policies zijn op geen enkele manier geldig voor offline activiteiten van het bedrijf. Hetzelfde geldt voor de online activiteiten van Petiet buiten deze website of op andere kanalen.

Toestemming en contact

Door het gebruiken van onze website, gaat u akkoord met onze privacy policy en zijn voorwaarden. Indien u als gebruiker toch nog vragen heeft over het gebruik van onze website of over de persoonlijke gegevens die wij over u hebben, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.

Disclaimer

Disclaimer voor Petiet

Op deze pagina kan u terecht voor de disclaimer van https://www.petiet.be/, zoals deze beschikbaar is gesteld door Petiet. In deze disclaimer vindt u onder andere terug onder welk voorbehoud wij zowel de informatie op onze website, als de services beschreven op onze website aan gebruikers aanbieden.

Door deze website te bezoeken en/of te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Intellectueel eigendom

De informatie aangeboden op onze website, https://www.petiet.be/, is gratis zolang deze niet wordt gekopieerd, verspreidt of op een andere manier wordt gebruikt of misbruikt. De informatie op deze website mag enkel worden hergebruikt volgends de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Petiet is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te (her)gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Petiet.

Geen garantie op juistheid

Voor alle informatie en prijzen weergegeven op onze website, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen.

Bij Petiet proberen we altijd te zorgen voor een duidelijke en transparante communicatie naar onze klanten toe. Het is echter altijd mogelijk dat er ergens foute of verouderde gegevens vermeldt worden. Mocht ondanks ons streven naar een zo actueel mogelijke website, de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij hier geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Fouten die ontstaan en herkenbaar zijn als type- of programmeerfouten, vormen ook nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Petiet te mogen claimen of te veronderstellen.

De informatie, services en producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of afspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht om onze services en producten indien nodig te wijzigen zonder enige voorafgaande waarschuwing. Indien er wijzigingen ontstaan in ons aanbod is dit om onze services beter af te stemmen naar de vraag van de klant en op basis van de huidige situatie.

Informatie van derden, producten en diensten

Op onze website https://www.petiet.be/ staan links naar websites van derden en social media. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Indien u gebruik maakt van dergelijke links is dit volledig op eigen risico. De informatie terug te vinden op dergelijke websites en social media is door Petiet niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Wijziging disclaimer

Indien deze disclaimer zou veranderen vindt u de nieuwe versie van de disclaimer van Petiet altijd terug op deze pagina van https://www.petiet.be/.